ingilizce kursu ve dil eğitimi 
Online ingilizce kursu ile ingilizcenizi geli%u015Ftirin. 
 
Yabanc%u0131 dil e%u011Fitiminde do%u011Fru rehber do%u011Fru ö%u011Fretici çok önemlidir. Kendini yeti%u015Ftirmi%u015F ve ö%u011Fretmenli%u011Fi meslek olarak seçmi%u015F ö%u011Fretmenlerin ba%u015Far%u0131l%u0131 bir e%u011Fitime ne kadar etki etti%u011Fini herkes çok iyi bilmektedir.
 
Tüm kadromuz uzman, deneyimli, pedagojik formasyona ve gerekli sertifikalara sahip Türk ve yabanc%u0131 ö%u011Fretmenlerden olu%u015Fturulmu%u015Ftur.
 
British TIME %u2019da dersler gramer a%u011F%u0131rl%u0131kl%u0131 olan 1.ve 2. Seviyelerde tamamen Türk ö%u011Fretmenler 3.4.5. Seviyelerde ise Türk ve yabanc%u0131 ö%u011Fretmenlerimiz e%u015Fit a%u011F%u0131rl%u0131kla e%u011Fitim vermektedirler
 
Dersi keyiflendirmenin ve verimlili%u011Fini art%u0131rman%u0131n yolu do%u011Fru kitap ve doküman seçiminden geçer. Bu konunun öneminin fark%u0131nda olan BRITISH TIME her 5 seviyede de, Oxford University press taraf%u0131ndan haz%u0131rlan%u0131p yay%u0131nlanan %u201CNew Headway%u201D serisi ve bunun yan%u0131 s%u0131ra, takip edilen ders konular%u0131na paralel haz%u0131rlanm%u0131%u015F gramer kitaplar%u0131 ve fotokopi %u015Feklinde çal%u0131%u015Fma paketleri kullan%u0131lmaktad%u0131r. Tüm kitaplar%u0131m%u0131z orijinal ve bandrollüdür. Kursiyerlerimize ders kitaplar%u0131 ücretsiz olarak verilmektedir.
BRITISH TIME Oxford üniversitesinin dil ö%u011Frenim sistemini esas alm%u0131%u015Ft%u0131r. Bu sisteme göre %u0130ngilizce Elementary, Pre-%u0131ntermediate, %u0130ntermediate, Upper intermediate ve Advanced olmak üzere 5 temel seviyeden olu%u015Fmaktad%u0131r. Genel %u0130ngilizce e%u011Fitimlerinde her seviye 128 ders saatiyle tamamlanmaktad%u0131r.
 
BRITISH TIME %u2018da e%u011Fitim, görsel ve i%u015Fitsel olmak üzere (vcd-dvd, bilgisayar) ça%u011F%u0131n gereksinimine uygun teknik donan%u0131m ile çe%u015Fitli ek materyaller de kullan%u0131lmaktad%u0131r. Normal ders programlar%u0131 haricinde konu%u015Fma kulüpleri, gramer kulüpleri, sinema kulüpleri ile etüt çal%u0131%u015Fmalar%u0131 kursiyere ücretsiz olarak sunulmaktad%u0131r.
 
Bilgisayar%u0131, e%u011Fitim program%u0131m%u0131z%u0131n vazgeçilmez bir materyali olarak kullanmaktay%u0131z. Bilgisayar laboratuar%u0131m%u0131z s%u0131n%u0131rs%u0131z internetle desteklenmi%u015F ve kurumumuz bünyesindeki kursiyerlerin bo%u015F zamanlar%u0131n%u0131 de%u011Ferlendirebilece%u011Fi bir %u015Fekilde donat%u0131lm%u0131%u015Ft%u0131r.
Dört temel dil yetene%u011Finizin (konu%u015Fma %u2013 anlama , okuma %u2013 yazma) geli%u015Ftirilmesi, %u0130ngilizce ö%u011Fretiminde ve dolay%u0131s%u0131yla da BRITISH TIME%u2019 ta ana e%u011Fitimi olu%u015Fturmaktad%u0131r.
 
Derslerimiz maximum 14 ile 16 ki%u015Filik s%u0131n%u0131flarda yap%u0131l%u0131r. BRITISH TIME %u2019da Programlar gramer a%u011F%u0131rl%u0131kl%u0131 olan 1.ve 2. Seviyelerde tamamen Türk ö%u011Fretmenlerimizle 3.4.5. Seviyelerde ise Türk ve Yabanc%u0131 ö%u011Fretmenlerimiz e%u015Fit a%u011F%u0131rl%u0131kla e%u011Fitim vermektedirler.
 
E%u011Fitimde ba%u015Far%u0131 takibi her 2 ve 4 ünitede bir haz%u0131rlanm%u0131%u015F olan konu testlerimizle kursiyerlerimiz test edilmekte ve s%u0131nav uygulamalar%u0131 sonras%u0131nda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ek ders ve aktiviteler düzenlenmektedir. Bununla beraber Kitlesel ba%u015Far%u0131y%u0131 test etmek içinde her seviyenin ortas%u0131nda semi final ve seviye bitiminde final s%u0131navlar%u0131 yap%u0131larak ö%u011Frenci sürekli takip edilmektedir.
0 commentsFilled under: ingilizce dersleri, ingilizce kursu, ingilizce e%u011Fitimi
New post2010-06-21
British Time %u0130ngilizce Kursu


British Time Bak%u0131rköy

Adres : Cevizlik Mah. Beyaz Zambak Sok. No.:14 Bak%u0131rköy, %u0130stanbul

Tel. : 0(212) 660 40 00

Faks : 0(212) 660 41 98

E-posta : bakirkoy@britishtime.com.tr

British Time Kad%u0131köy

Adres : Bahariye Cad. No.:18 Kad%u0131köy, %u0130stanbul

Tel. : 0(216) 337 72 12

Faks : 0(216) 337 72 11

E-posta : kadikoy@britishtime.com.tr

ingilizce kursu - ingilizce e%u011Fitimi


MEC%u0130D%u0130YEKÖY
Yeniyol Cd. Gökfiliz %u0130%u015F Mrk. Kat: 6/15
Tel: 0212 217 46 20 / 217 46 57
Fax: 0212 217 56 72
E-Mail : mecidiyekoy@ilm.com.tr BE%u015E%u0130KTA%u015E
Barbaros Bulvar%u0131 Y%u0131ld%u0131z %u0130%u015F Han%u0131 No:7/2
Tel: 0212 227 64 47 / 227 58 52
Fax: 0212 227 80 79
E-Mail : besiktas@ilm.com.tr

KADIKÖY 1
Mühürdar Cad. No:51 (%u0130SK%u0130 Kar%u015F%u0131s%u0131)
Tel: 0216 349 19 50 / 349 19 99
Fax: 0216 349 18 66
E-Mail : kadikoy1@ilm.com.tr

KADIKÖY 2
Sö%u011Fütlüçe%u015Fme Cad. Alt%u0131n Çar%u015F%u0131 No:56 Kat 3
Tel: 0216 550 17 13 - 349 1999 / 550 17 15
Fax: 0216 550 16 95
E-Mail : kadikoy2@ilm.com.tr
INTERLANG SCHOOL OF ENGLISH Taksim %u015Eubesi
%u0130stiklal Caddesi. No:139 Beyo%u011Flu / %u0130stanbul
Telefon : 0212 251 26 34 (pbx)
Fax : 0212 251 26 34
E-Mail : info@interlang.com.tr

Bak%u0131rköy %u015Eubesi
%u0130stanbul Cad.Halkç%u0131 Sk.Yalç%u0131nlar %u0130%u015F Mrk.No:4
Telefon : 0212 543 57 97 (pbx)
Fax : 0212 543 53 82
E-Mail : bakirkoy@interlang.com.tr

Mecidiyeköy %u015Eubesi
Yeniyol Cad.Çevreyolu Ç%u0131k%u0131%u015F%u0131 Gökfiliz %u0130%u015F Merkezi No:11-7 Mecidiyeköy
Telefon : 0212 217 32 54 (pbx)
Fax : 0212 217 28 25
E-Mail : mecidiyekoy@interlang.com.tr Kad%u0131köy 1 %u015Eubesi
Sö%u011Fütlüçe%u015Fme Caddesi No:31 Alt%u0131yol/Kad%u0131köy
Telefon : 0216 550 04 50 (pbx)
Fax : 0216 550 04 57
E-Mail : kadikoy@interlang.com.tr

BE%u015E%u0130KTA%u015E
Köyiçi Cad. No:8 80690
Tel: (212) 259 59 15 (pbx) - Fax: (212) 259 59 15
dilkobesiktas@dilko.com.tr
Wall Street Institute http://www.wsi-turkey.com/merkezler.htm
Spoken English %u0130stiklal Cad. No:212 Aznavur Pasaj%u0131 Kat: 7 Beyo%u011Flu / %u0130ST. (Yap%u0131 Kredi Yay%u0131n Evinin Kar%u015F%u0131s%u0131 )
Telefon :0 212 244 90 00
info@spokenenglishtr.com

Berlitz School of English Galatasaray %u015Eubesi
Galatasaray %u0130%u015F Han%u0131 No: 230, Kat: 7 Beyo%u011Flu
Telefon: (212) 293 74 00 - Faks: (212) 293 76 99
Email: info@berlitz.com.tr

Suadiye %u015Eubesi:
Ba%u011Fdat Caddesi, K%u0131l%u0131ço%u011Flu Apartman%u0131 No: 489, Kat: 2, Daire: 6 Suadiye
Telefon: (216) 380 91 40 - Faks: (216) 416 97 19
Email: suadiye@berlitz.com.tr

Kozyata%u011F%u0131 %u015Eubesi:
Bayar Caddesi No: 103 / A, Kat: 4
Kozyata%u011F%u0131
Telefon: (216) 362 88 44 - Faks: (216) 380 86 03
Email: kozyatagi@berlitz.com.tr
0 commentsFilled under: ingilizce kursu
Öncelikle su an bulundugunuz site gibi online ingilizce dersleri veren sitelerin, tek baslarina ingilizce ögrenmek için yeterli olmadigidir. Ingilizce daha düzgün ve rahat ögrenmek istiyorsaniz sosyal ortamlara ihtiyaciniz vardir Bunlari en iyi kurslar karsilar. Ama bu tarz sitelerin tekrar yapmak ve ya bilgilerinizi güncellemek istediginizde büyük faydalari olur.
0 commentsFilled under: ingilizce dersleri
 
 
Online ingilizce kursu
Bu blogumda ingilizce dil bilgisi ve dersleri hakkindanda detaylar ve ingilizce kurslari ile ilgili bilgileri paylasacagim blogum.

Archive

Categories